Skip to content
UNI EN ISO 9001/2000
UNI EN ISO 9001/2015 Certifikát z inštitúcie TÜV Rheinland

Poslaním spoločnosti RBS Tatry s.r.o. je poskytovať vysoko spoľahlivé produkty, ktoré zákazníkom ponúkajú vynikajúce dodávateľské služby.

Už viac ako 14 rokov garantujeme presné odpovede na každú požiadavku a vyvíjame rýchle riešenia aj pre najzložitejšie prispôsobené konfigurácie.

Presnosť dodacích lehôt je daná vysokou efektívnosťou výroby, na druhej strane služba starostlivosti o zákazníka rýchlo reaguje na každú požiadavku.

Na zabezpečenie vysokej spokojnosti zákazníkov a zhody produktov a služieb zaviedla RBS Tatry s.r.o. interný protokol, v ktorom sú uvedené usmernenia vlastnej politiky kvality. Ďalej je dobre známe, že sa zaväzuje neustále sledovať potreby zákazníkov, zamestnávať kvalifikovaných pracovníkov s preukázanou spôsobilosťou, zvyšovať ľudské zdroje na všetkých úrovniach a nadviazať vzťah vzájomnej spolupráce a dôvery s partnermi.