home-3

RBS TATRY

výrobca plastových výliskov

Spoločnosť RBS Tatry sa zaoberá lisovaním výrobkov z plastov. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2006. Sme dcérskou spoločnosťou talianskej spoloťnosti Errebimp s.r.l. , ktorá na trhu úspešne pôsobí od roku 1978.
Zabezpečujeme výrobu rôznych výrobkov z plastov pre rôzne sektory .
Okrem iných spolupracujeme so zahraničnými klientmi ako ako GGP Group , Sogenex . Zameriavame sa na komponenty do záhradnej techniky a široký rad produktov pre hobby.
Pôsobíme vo vlastných výrobných priestoroch s krytými skladovými halami o rozlohe 12 000 m2 s výbornou logistickou dostupnosťou . K dispozícii máme 21 vstrekolisov so silou od 65 do 1250 ton. Spracovávame rôzne typy materiálov PP, PA s rôznym plnením, POM, ABS. Produkciu zabezpečuje 50 zamestnancov.

RBS Tatry si occupa della produzione di vari prodotti in plastica. Al mercato slovacco siamo attivi dall�anno 2006. Siamo la filiale della Errebimp s.r.l. la quale lavora nel settore dall�anno 1978.
Produciamo vari tipi di prodotti in plastica per vari settori industriali.
Tra altri , collaboriamo con i clienti esteri come GGP Group , Sogenex . Produciamo i componenti per i strumenti di giardinaggio e vasta gamma dei prodotti per l�hobby.
L�esercizio svolgiamo nel proprio luogo di 12 000 m2 con l� ottima accessibilita logistica. Abbiamo disponibili 21 presse con la forza di chiusura da 65 fino a 1250 ton. Lavoriamo vari tipi di materiali come PP, PA, POM, ABS. La produzione viene realizzata con 50 dipendenti.

The company RBS Tatry has been active in the Slovak plastic pressworking market since 2006. RBS Tatry is a branch of the Italian company ERREBIMP s.r.l. which has been in the pressworking marketplace since 1978.
RBS Tatry produces various types of plastic products for a variety of industrial sector clients.
Production is realised by 50 employees operating in a 12,000 m2 production hall with easy logistical accessibility. Production staff have 21 moulding machines with forces ranging from 65 to 1250 tons at their disposal and the ability to handle a ranage of materials such as PP, PA, POM and ABS.